NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
deleatur
del.
Korekturní znaménko pro vypuštění textu nebo jeho části.
[AKADEMICKÝ SLOVNÍK I.-1995:141]
[OLCHAVOVÁ-2004]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 38 / 000003869.htm ]