NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knihovní služby
služby knihoven, knihovnické služby (nespr.)
Služby poskytované knihovnami fyzickým i právnickým osobám za účelem uspokojení jejich potřeb a požadavků. V širším smyslu zahrnuje i kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti, příp. další činnosti.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:192-193]
[SLUŽBY-2002:31]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 40 / 000004031.htm ]