NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mobilní knihovna
Veřejně přístupná knihovna umožňující přesun knihovního fondu a služeb.
[HRDÁ-2003-1]
[HRDÁ-2003-2]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:261]
[POJÍZDNÁ KNIHOVNA-2016]
[LAMB-2016]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 40 / 000004046.htm ]