NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
osobní dokumentace
Organizovaný soubor záznamů obsahující informace, data, bibliografické záznamy dokumentů a další podrobnosti, které si odborný pracovník zpracovává v průběhu profesní kariéry. Může mít podobu kartotéky, databáze, souboru částí dokumentů, kopií, výpisků.
[ČSN ISO 5127-1,1993:11]
[ČSN ISO 5127-2003:15]
[SEDLÁK-1996:26]
[FILKA-2002:58]
[TOMAN-1961]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 40 / 000004050.htm ]