NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
interaktivní katalog
dialogový katalog
Elektronický katalog umožňující aktivní účast uživatele, který v reálném, tj. právě plynoucím čase, prostřednictvím zpětné vazby ovlivňuje chování a výstupy z počítače (formát zobrazení, zadávání požadavků aj.).
[VODIČKOVÁ-2008:103-111]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 41 / 000004195.htm ]