NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační dovednost
Dovednost, kterou uživatel používá při hledání a interpretaci informací, např. při online hledání určitého dokumentu, při hledání určité literatury v regálu knihovny, nebo při užívání indexu v knize.
[INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF LIS-2003:303]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 43 / 000004316.htm ]