NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
librametrie
kvantifikace knihovní činnosti
Vědní obor zabývající se kvantitativní analýzou různých aspektů knihovní činnosti, využívaje matematické a statistické metody, za účelem zefektivnění knihovní činnosti a knihovnických služeb.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:214]
[KRIŠTOFIČOVÁ-1997:102-104,108]
[SENGUPTA-1992:87-88]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 43 / 000004319.htm ]