NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
indexační termín
Reprezentace pojmu vybraného za účelem pořádání a selekce z přirozeného jazyka. Ve slovníku selekčního jazyka může mít postavení preferovaného nebo nepreferovaného termínu. Může mít podobu podstatného jména, substantivního výrazu, slovního spojení nebo klasifikačního znaku.
[BAKO-1984:194]
[ČSN ISO 5127-2003:60]
[HARROD-1990:343]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:116]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 43 / 000004320.htm ]