NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
textový dokument
Písemný dokument, jehož obsah je tvořen verbálně vyjádřenými informacemi. Psaný text (vizuálně zobrazená řeč) je základem a hlavní složkou dokumentové komunikace.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:335]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 43 / 000004321.htm ]