NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
centrální katalogizace (více institucí)
ústřední katalogizace (více institucí) (hist.)
Katalogizace prováděná jednou institucí (nebo více institucemi plnícími společně funkci centrální katalogizace / centrální katalogizační agentury) pro celou síť (celý systém) knihoven, přičemž jednotlivé knihovny nebo jejich skupiny (příjemci centrální služby) používají své vlastní databáze a do nich přejímají centrálně vytvořené záznamy.
[ODLIS]
[STRAKA-1961:9-26]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:48]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 43 / 000004331.htm ]