NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sbírková úroveň zpracování
sbírková bibliografická úroveň
Bibliografická úroveň, při níž je předmětem bibliografického záznamu uměle vytvořená sbírka dokumentů (např. drobných tisků), tvořících jednu popisnou jednotku, příbuzných typem dokumentu, tematikou, poř. čtenářským určením apod.
[UNIMARC MANUÁL-1996:Návěští-3]
[UNIMARC MANUAL-1994:1-1]
[MARC 21 BIBLIOGRAFICKÝ FORMÁT-2003:Návěští 6]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 44 / 000004487.htm ]