NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
monografická úroveň zpracování
monografická bibliografická úroveň
Bibliografická úroveň, která stanoví monografii (jednotlivou nebo vícedílnou s předem stanoveným počtem dílů) jako předmět bibliografického záznamu.
[UNIMARC MANUÁL-1996:Návěští-3]
[UNIMARC MANUAL-1994:1-1]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 44 / 000004488.htm ]