NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační stres
Počítače dnes představují jeden z nejvýznačnějších zdrojů stresu. Stres vyvolávají zejména pocit pomalého chodů počítačů, ztráta času při odstraňování závad a problémů, reklamní vstupy, spamy, viry ap. Informační stres projevující se nervozitou, vztekem a často i agresivitou snižuje produktivitu práce, ohrožuje lidské zdraví a negativně působí na okolí. Ke snížení stresu se doporučuje přerušit práci s počítačem občasnými přestávkami a zařadit ozdravná cvičení.
[KOUKOLÍK, DRTILOVÁ-2002:120-190]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 27 / 000012714.htm ]