NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
reklasifikace
přetřídění
1. Znovuzařazení určité skupiny předmětů do klasifikačního systému podle nového hlediska. - 2. Zařazení předmětů (převod indexačních termínů) do nově zvoleného klasifikačního systému, který se pro tutéž skupinu předmětů začal používat místo původního klasifikačního systému.
[ŠIMOVÁ-1975:260]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 27 / 000012715.htm ]