NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
reindexace
Opětovná indexace téhož dokumentu, kdy mají být odstraněny zastaralé nebo nesprávné indexační termíny ze selekčního obrazu dokumentu. Může být prováděna de visu, nebo prostým nahrazením původních indexačních termínů novými.
[SCHWARZ-1999:www]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:86]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 27 / 000012716.htm ]