NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační hygiena
Součást duševní hygieny. Preventivní opatření proti negativním až patologickým důsledkům informačního přetížení, a to na úrovni tvůrce, zprostředkovatele a příjemce informací. Cílem je vybírat nebo šířit pouze podstatné informace, např. e-mailové zprávy by se měly psát stručné a výstižné.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:119]
[JANOŠ-1978]
[CEJPEK-2003]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 27 / 000012719.htm ]