NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
konkordanční tabulky
Nástroj propojitelnosti selekčních jazyků. Soupis vztahů mezi termíny dvou nebo více selekčních jazyků nebo vyhledávacích nástrojů, které jsou rozdílně uspořádány.
[BAKO-1984:182]
[ČSN ISO 5127-2003:74]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 27 / 000012734.htm ]