NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vážená indexace
vážené indexování
Indexace, při které jsou všem významovým slovům z dokumentu (indexačním termínům) přiřazeny váhy, tj. číselné hodnoty, které vyjadřují relativní hodnotu jednotlivých výrazů z hlediska obsahu dokumentu (jejich selektivní sílu). Váha může být jednoduchá, stálá ve všech kontextech dokumentů, nebo je na kontextu závislá. Nejčastěji je posuzována frekvence termínů, umístění termínu ve specifické části dokumentu aj.
[BAKO-1984:198-199]
[SCHWARZ-2003:www]
[WATTERS-1992:246]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 27 / 000012763.htm ]