NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mammotrekt
mamotrekt
Sbírka latinských slov vybraných z bible, uspořádaných podle určitého hlediska (např. podle pořadí biblických knih), a opatřených překladem a glosami v národním jazyce. Sloužily pro důkladné poznání biblických textů.
[LGB2-1987-1997: sv.5, 46.]
[SPUNAR-1987: 444]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 27 / 000012785.htm ]