NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Priceův zákon
Označení pro empirická zjištění a hypotézy formulované D. J. de Solla Pricem pro oblast historie vědy a vědy o vědě, jež z kvantitativních analýz odvozují tvrzení o exponenciálním charakteru vývoje či rozložení zkoumaných jevů. Mezi nejznámější patří Priceův zákon o exponenciálním růstu počtu dokumentů a tvrzení, že polovina vědeckých článků je publikována druhou odmocninou počtu všech autorů.
[KÖNIGOVÁ-1993:39]
[STRAKA-1990:117]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 27 / 000012796.htm ]