NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
katerizační tabulky
Autorské tabulky umožňující pomocí kombinace písmen a číslic katerizaci, tj. tvorbu autorských znaků sloužících individualizaci autorů pro abecední stavění fondů a umožňující rozlišení dokumentů nebo záznamů se stejnou klasifikací.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:102]
[HARROD-1990:209]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 28 / 000012807.htm ]