NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliománie
Psychická porucha projevující se jako přehnaná láska ke knihám a velmi vášnivé sběratelství knih, kdy člověk (tzv. biblioman či bibliomaniak) považuje knihy za pouhé hmotné objekty (tzn., že neposuzuje hodnotu knih, ani se nezajímá o jejich obsah) nebo k nim má estétský vztah, avšak bez hlubšího zájmu o obsah.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:22]
[ENCYKLOPEDIE KNIHY-2006:118]
[ENCYCLOPEDIA-1969:422-432]
[HARRODS-2005:67]
[AKADEMICKÝ SLOVNÍK I.-1995:101]
[ODLIS]
[LGB2-1987-1997: sv.1, 374]
[ŽARKOV-1999:77-78]
[FAUST-2006:10]
[OTTO-1891:16]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 28 / 000012813.htm ]