NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vztah negace
Logický rozdíl. Vztah "ne". Jednočlenná booleovská operace. V selekčním obraze dotazu umožňuje zúžit požadavek vyloučením jednoho nebo více selekčních znaků.
[KOVÁŘ-1984:216]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 28 / 000012825.htm ]