NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliofilie (kniha)
Tištěná kniha vyznačující se vysokou estetickou hodnotou a vysoce kvalitním zpracováním z hlediska typografického, výtvarného, knihvazačského apod. Bibliofilie vycházejí v nízkých nákladech a bývají předmětem sběratelského zájmu. Jednotlivé výtisky jsou číslovány, opatřují se signaturami autora, ilustrátora, typografa či knihvazače.
[ENCYKLOPEDIE KNIHY-2006:118-119]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:18,113]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:22]
[HARRODS-2005:67]
[LGB2-1987-1997: sv.1, 377]
[AKADEMICKÝ SLOVNÍK I.-1995:101]
[KLIMEŠ-1994:63]
[ŽARKOV-1999:95-96]
[FAUST-2006:10]
[OTTO-1891:14]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 28 / 000012834.htm ]