NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
titulní stránka se souběžným textem
Titulní stránka, na níž jsou všechny údaje uvedeny ve dvou či více jazycích a popř. i souvisejících písmech.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:98]
[ČSN ISO 1086-2001:3.13, 3.22, 3.23, 5.4]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 28 / 000012846.htm ]