NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
katerizace
Přiřazování autorských znaků dokumentům pro zohlednění abecedního stavění a řazení podle systému C. A. Cuttera.
[KOVÁŘ-1984:90]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 28 / 000012872.htm ]