NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hlavní název
Název dokumentu, který je uveden na titulní stránce nebo její náhradě. Může zahrnovat alternativní název, ale nikoliv souběžný název a další názvovou informaci. Hlavním názvem dokumentu obsahujícího několik samostatných prací je společný název. Pokud v takovém dokumentu společný název chybí, jedná se o dokument bez hlavního názvu. U seriálových dokumentů zahrnuje souborný a zvláštní. příp. závislý název.
[ISBD(M)-1993:3]
[AACR2R ČESKY-1994:618]
[LICHTENBERGOVÁ-2016:65]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 28 / 000012873.htm ]