NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
webový impakt faktor
webový faktor vlivu
Impakt faktor určený pro webové zdroje. Vyjadřuje, jak často je odkazováno na webovou stránku určitého webového sídla v určité době. Počítá se jako poměr počtu webových stránek odkazujících na určité webové sídlo nebo webovou oblast (kromě self-linků) k počtu stránek, které toto sídlo nebo oblast obsahuje (podle indexování vyhledávacím strojem), v určitou dobu.
[BELLIS-2009:317-319]
[THELWALL-2002:60-72]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 28 / 000012884.htm ]