NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sloupec
Sazební celek, kde je větší počet prvků stejné šířky uspořádán souvisle shora dolů. Nejčastěji používáno v prostředí tabulkových procesorů a textových editorů.
[HLAVENKA-1995:42]
[MICROSOFT-1997:99]
[ZLATOHLÁVEK-1989:182]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 29 / 000012904.htm ]