NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
akvarel
Technika malby vodovými barvami, jejichž pojítkem je arabská guma a rozpustidlem voda. Maluje se zpravidla vlasovými štětci na bílém papíře, na němž jsou průsvitné barvy nejpůsobivější. Byla známa již ve starém Egyptě, oblíbena byla v miniaturní malbě středověké a zejména v potrétní malbě a krajinářství 19. stol.
[GLAISTER-1960:435-436]
[BLAŽÍČEK-KROPÁČEK-1991:2-13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 29 / 000012920.htm ]