NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
archivní jednotka
Každý jednotlivý svazek dokumentu nebo soubor několika dokumentů, který je v archivu samostatně evidován a pracuje se s ním jako s celkem.
[ČSN ISO 5127-2003:2.1.13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 29 / 000012929.htm ]