NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jehličkový tisk
matricový tisk
Tisk vytvořený pomocí jehličkové tiskárny, kdy jsou znaky tvořeny a tištěny vícečetnou (24) nebo méněčetnou (9) uspořádanou množinou jehliček - bodů úderem přes barvicí pásku. Body jsou uspořádány do matice řádek a sloupců a vytvářejí souřadnicovou síť.
[HLAVENKA-1995:68]
[MICROSOFT-1997:159]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 30 / 000013008.htm ]