NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kalandrovaný papír
Papír ze směsi hadrovin, dlouhovláknitého azbestu a jiných přísad, jehož povrch je vyrovnáván, vyhlazován, příp. ještě zvyšován jeho lesk a homogenita působením tlaku a zvýšené teploty při průchodu papíru systémem kalandrových válců. Je dodáván zpravidla v kotoučích.
[KORDA-1992:232]
[GLAISTER-1960:53]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 30 / 000013010.htm ]