NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kalk
1. Obraz vytvořený z původního přímým napodobením předlohy. - 2. Pojmenování složeným výrazem vzniklým zpravidla přesným překladem strukturních prvků (částí složeniny) z cizích pojmenování.
[ENC-1993:489]
[AKADEMICKÝ SLOVNÍK I.-1995:363]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 30 / 000013011.htm ]