NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kolodiový tisk
Technika tisku přes negativ na papír používaný při fotografickém kolodiovém reprodukčním procesu. Citlivá vrstva vzniká sražením jodidu draselného na povrchu tenké vrstvy kolodia, nanesené na papíru, který je osvětlován za vlhka a vyvoláván železnatou vývojkou.
[KORDA-1992:233]
[GLAISTER-1960:72]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 30 / 000013023.htm ]