NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
laserový tisk
Černobílý nebo barevný tisk vytvořený elektrofotografickou cestou, kdy se nejdříve podle obrazu stránky v počítači vytvoří svazkem laserových paprsků obraz na fotosenzitivním válci tvořený elektrostatickým nábojem. Prášek toneru (barvy) se přilepí na nabitá místa a tepelnou cestou se při dalším průchodu tiskárnou zapéká na papír.
[HLAVENKA-1995:134]
[MICROSOFT-1997:277]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 30 / 000013034.htm ]