NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
libreto
1. Textová předloha hudebně scénických děl, např. opery, operety, baletu. Rovněž knížka obsahující tento text. 2. Ideový nástin obsahového a prostorového uspořádání výstavy.
[SLOVNÍK-1997:500]
[VRKOČOVÁ-1994:105]
[LABORECKÝ-2000:127]
[AKADEMICKÝ SLOVNÍK II.-1995:458]
[SLOVNÍK-1984:200]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 30 / 000013038.htm ]