NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mědiryt
chalkografie
Klasická grafická technika, kdy se kresba ryje ocelovými rydly do hladkého povrchu měděné desky. Patří mezi tisky z hloubky, kde barva zaplňuje rýhy linií a přenáší se odtud tlakem na papír. Vznikla v 15. stol. v Itálii, značného rozkvětu dosáhla v reprodukční a ilustrační grafice 17. stol.
[BLAŽÍČEK-KROPÁČEK-1991:127]
[GLAISTER-1960:85]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 30 / 000013048.htm ]