NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mechanická vazba
Typ vazby, kdy je ke spojování a upevňování jednotlivých volných listů v jeden celek (knižní blok) použito mechanických zařízení jako např. kovových nebo umělohmotných spirál, kroužků a pod.
[DOLEŽAL-1976:125]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 30 / 000013049.htm ]