NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
měkký kryt
Technika umělecké grafiky, druh leptu, kde se kresba protiskuje na kovovou desku přes papír a přes měkký kryt z vosku a loje, takto vyznačená kresba se vyleptá kyselinou. Technika byla známa již od 17. stol., ale vžila se až koncem 19. stol.
[BLAŽÍČEK-KROPÁČEK-1991:170]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 30 / 000013051.htm ]