NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mezinárodní standardní popis archiválií
ISAD
Soubor mezinárodně dohodnutých jednotných pravidel pro uvádění prvků popisu archivních dokumentů.
[ČSN ISO 5127-2003:4.2.1.1.19]
[ISAD(G)]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 30 / 000013056.htm ]