NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mezzotinta
skoblená rytina
Grafická technika mědirytu, kdy povrch kovové desky je zprvu rozzrněn tzv. skoblinou a poté vyškrabován a uhlazován. Oblíbena byla zejména v 17. a 18. stol. pro svou schopnost napodobit šerosvitnou malbu, zejména plynulými přechody mezi světlem a stínem.
[BLAŽÍČEK-KROPÁČEK-1991:129]
[GLAISTER-1960:255-256]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 30 / 000013059.htm ]