NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
monotyp
jednotisk
Produkt novodobé graficko-malířské techniky, při níž se řídká olejová malba otiskuje z hladké kovové desky (postříbřené nebo poniklované) nebo z litografického kamene na papír. Každý monotyp je originálem, neboť lze pořídit jen jediný otisk.
[BLAŽÍČEK-KROPÁČEK-1991:134]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 30 / 000013064.htm ]