NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
průmyslové vlastnictví
Vlastnictví nehmotných statků, tj. výsledků duševní činnosti, zejména vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek, označení původu. Je součástí duševního vlastnictví.
[ÚPV-PRŮMYSLOVÁ PRÁVA-2010]
[ÚPV-PRÁVNÍ PŘEDPISY-2010]
[WIPO-2010]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 32 / 000013213.htm ]