NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
snášení
Seřazení listů, archů nebo složek do jejich správného pořadí. Provádí se ručně nebo na automatických snášecích strojích.
[ŠALDA-1968:247, 263-264]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 32 / 000013284.htm ]