NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vnější okraj stránky
Vzdálenost mezi pravým okrajem papíru a pravým okrajem sazebního obrazce na pravé stránce vázaného dokumentu (typu knihy) nebo levým okrajem papíru a levým okrajem sazebního obrazce na levé stránce vázaného dokumentu.
[LAMPORT-1985:163]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 33 / 000013366.htm ]