NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výpůjční pult
1. Oblast knihovny, kde jsou poskytovány výpůjční služby. 2. Druh knihovního nábytku, u něhož jsou poskytovány výpůjční služby. Jedná se obvykle o dlouhý pult umístěný blízko vchodu nebo východu z knihovny.
[HARRODS-2005:137,412]
[ODLIS]
[ALA GLOSSARY-2013:52]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 33 / 000013391.htm ]