NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
paraprofesionál
Zaměstnanec knihovny nebo jiné instituce bez magisterského vzdělání v oboru. Vykonává své povinnosti pod vedením odborného pracovníka (ang. „professional“) nebo může pracovat samostatně bez přímého dohledu odborného pracovníka, ale oficiálně není považován za odborníka a nemá autoritní postavení. Jedná se o tzv. podpůrný personál, různé pomocníky, asistenty, spolupracovníky, techniky apod., mohou jimi být studenti nebo vysokoškolsky vzdělaní lidé, ale s bakalářským titulem. V oblasti knihoven paraprofesionálové pracují v referenčních službách nebo jako technici. Někdy je vyžadováno na tomto zaměstnanci, aby si doplnil vzdělání na určitou úroveň nebo podstoupil školení. Některé knihovny používají také termíny "subprofessional" a "non-professional" k odlišení podpůrného personálu od knihovníků (ve smyslu "MLS librarians"). Termín "non-professional" je často užíván v americké knihovnické literatuře a v mnoha amerických knihovnách, avšak sami paraprofesionálové nemají toto označení rádi a považují jej za ponižující. Někdy jsou paraprofesionálové označováni také jako "non-MLS staff" či "non-MLS support staff". "Preprofessional" je pojmenování paraprofesionální osoby, která se však snaží získat magisterský titul v daném oboru.
[MORGAN-2009:1-3]
[ALA-2011]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 35 / 000013516.htm ]