NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
fyzický dokument
hmatatelný dokument (nevh.)
Dokument vyžadující fyzický prostor k uložení, tzn. že je fyzicky přítomný v knihovně či jiném prostředí. Jedná se o tištěné knihy, časopisy, zvukové a elektronické dokumenty uložené na fyzickém nosiči (na CD, disketě, magnetofonové pásce apod.). Fyzické dokumenty, včetně elektronických dokumentů přístupných v režimu offline, mohou mít více legálních kopií přístupných veřejnosti na rozdíl od internetových zdrojů, které jsou dostupné online.
[STODOLA-2007]
[IFLA-2009]
[WEBB-1999]
[SEPINUCK-2008]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 36 / 000013696.htm ]