NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
aktivní meziknihovní výpůjční služba
aktivní MVS
Základní komplex organizačních a technických činností vykonávaných knihovnou, která vyřizuje svému uživateli výpůjčku z jiné knihovny s cílem zprostředkovat mu jím požadovanou knihovní jednotku, popř. její kopii. Tyto služby mohou být prováděny v rámci jednoho státu i v mezinárodním měřítku.
[KNIHOVNÍ ŘÁD-2003]
[VÝROČNÍ ZPRÁVA-2008]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 37 / 000013719.htm ]